1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), užsisakius prekes iš internetinės parduotuvės noriujuodai.lt tampa šalims privalomu teisiniu dokumentu, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu susijusios nuostatos.

Įsigydamas prekes mūsų elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu. 

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, pataisyti ar papildyti Taisykles. Apie bet kokius pakeitimus, pataisymus ar papildymus bus informuoti prekes užsisakę klientai.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties įsigaliojimas

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(as) prekę (es) ir suformavęs užsakymą, apmoka nurodytą avansą ar pilną prekės kainą.

3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes noriujuodai.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su noriujuodai.lt tik standartinėms prekėms, kurios nėra gamintos ir komplektuotos pagal kliento asmeninius poreikius, bei prekės kurios neįeina į šį sąrašą.

3.3. Pirkėjas negali grąžinti prekių, kurios įeina į negrąžinamų prekių sąrašą:

spausdintas reprodukcijas ir kitus poligrafijos pramonės dirbinius;

kiliminę grindų dangą;

laikrodžius;

patalynės reikmenis;

šviestuvus;

žaislus, žaidimus;

3.4. Visos noriujuodai.lt parduodamos prekės yra gaminamos pagal klientų pasirinkimą, todėl prekių grąžinimo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė yra brokuota.

4. Pirkėjo įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas privalo priimti prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka ir sumokėti už jas sutartą sumą.

4.2. Pirkėjas, naudodamasis noriujuodai.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4.3. Jei Pirkėjas, atsisako priimti prekes, Pirkėjo sumokėtas avansas yra negrąžinamas.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas iš anksto nesumoka už prekes.

5.6. Noriujuodai.lt turi teisę atsisakyti sudarytos Pirkimo-pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos bei nutraukta jų gamyba.

6. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės noriujuodai.lt teikiamomis paslaugomis.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja nemokamai pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes į pardavėjo sandėlį, esantį adresu Gabijos 2B,Vilniuje. Prekės pristatomos klientui jo nurodytu adresu už papildomą mokestį.

7. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

7.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. Noriujuodai.lt pasilieka teisę keisti prekių kainas pasikeitus mokesčių dydžiams, taip pat tais atvejais kai gamintojas/tiekėjas keičia prekių kainodarą.

7.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

7.2.1. Apmokėjimas banko pavedimu (esant užsakomoms prekėms);

7.2.2. Apmokėjimas grynaisiais pinigais (prekėms esančioms sandėlyje).

8. Prekių pristatymas

8.1. Prekių pristatymo terminas nurodytas prie prekės - tai terminas, per kurį standartiškai gamintojas pateikia prekes į noriujuodai.lt parduotuvę, esant didelėms užsakymų apimtims gamintojas pasilieka teisę pristatymo terminą prailginti.

8.2. Noriujuodai.lt neneša atsakomybės trečiųjų šalių veiksmų, įtakojančių prekių pristatymo termino pokyčius.

8.3. Prekes klientams pristato transporto kompanijos, su kuriomis noriujuodai.lt yra sudariusi sutartis.

8.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui šiais atvejais:

8.4.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

8.4.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

8.4.3. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.

8.5. Prekių pristatymo mokestis, susijęs su prekių pristatymu, pateikiamas internetinės parduotuvės puslapyje. Taip pat jį galite matyti pateiktoje išankstinėje sąskaitoje faktūroje apmokėjimui.

9. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

9.1. Kiekvienos parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės noriujuodai.lt puslapyje.

9.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

9.3. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja atitinkamų teisės aktų numatyta garantija.

10. Prekių grąžinimas ir keitimas

10.1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

10.2. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, Pirkėjo nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą.

10.3. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

11 Baigiamosios nuostatos

11.1. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Product added to wishlist
Product added to compare.

iqitcookielaw - module, put here your own cookie law text