UAB „Ačera servisas
Privatumo politika

UAB „Ačera servisas“ įsipareigoja saugoti jūsų privatumą. Šioje Privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) jums aiškiai, suprantamai ir išsamiai pristatome mūsų duomenų tvarkymo praktiką, asmens duomenų tvarkymo sąlygas, bei kokias teises, susijusias su asmens duomenų rinkimu ir naudojimu, turite Jūs patys.

Atidžiai perskaitykite šį dokumentą, nes kiekvieną kartą lankydamiesi noriujuodai.lt interneto svetainėje, sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, mes apgailestaudami prašome nesilankyti mūsų svetainėje ir nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

Asmens duomenų apsauga

Ši Privatumo politika pirmiausia yra paremta Europos Sąjungos bendruoju asmens duomenų reglamentu Nr. 2016/679 (toliau – Reglamentas), o taip pat kitais taikytinais duomenų apsaugos teisės aktais, todėl joje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Reglamente.

Mes patvirtiname, kad noriujuodai.lt svetainės lankytojų duomenys yra renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Mes taip pat taikome visas protingas technines ir administracines priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugoti nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Kas mes esame:

UAB „Ačera servisas

Įmonės kodas 301800628

Gabijos g. 2B, LT-12103, Vilnius

Mes renkame Jūsų asmens duomenis tiesiogiai skirtingais būdais, pvz., kai Jūs pateikiate mums savo asmeninę informaciją, registruodamiesi kaip Klientas mūsų Internetinėje svetainėje, pirkdami iš mūsų produktus ir paslaugas ar susisiekdami su mumis.

Privatumo politikos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir/ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę) naudojate.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Kokius duomenis apie jus renkame?

Asmens duomenis, kuriais su mumis nusprendžiate pasidalinti:

Registracijos sistemoje metu: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, adresas.

Jeigu jūs lankotės mūsų interneto svetainėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia vizitų statistiką.

Mes taip pat galime rinkti ir kitą informaciją apie jus, jūsų įrenginį ir naršyklę, IP adresą ir vietą, apsilankymo datą ir laiką, apsilankymo trukmę.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., informacijos, prašomos pateikti registruojantis mūsų interneto svetainėje), tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis mūsų siūloma internetinio prekių pirkimo paslauga.

Kaip naudojame jūsų asmens duomenis?

Galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais:

Naršymas Interneto svetainėje

Renkami asmens duomenys: Informacija apie Jūsų naudojamą naršyklę, Jūsų IP adresas ir įrenginio adresas, spustelėtos nuorodos.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas: Mes naudojame slapukus ir panašias technologijas duomenims apie Jus, kai lankotės mūsų Interneto svetainėse. Mes norime žinoti, ar mūsų interneto svetainėje lankėtės anksčiau ir kam teikiate pirmenybę, kad sužinotume, kas jus domina iš mūsų turimų prekių, kad galėtume jas laikyti mūsų parduotuvės sandėlyje.

Pirkimas internetu

Renkami Asmens duomenys: Vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, užsakymų istorija, mokėjimų istorija, informacija apie mokėjimus.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas: Mes apdorojame asmens duomenis, kad pateiktume Jūsų užsakytus produktus ir paslaugas.

Slapukai: Mes naudojame slapukus, (toliau - slapukai), kad pagerintume pagrindines internetinės svetainės funkcijas, pvz., siekiant suteikti saugų prisijungimą arba įsiminti, kuriame užsakymo etape esate; tačiau slapukus mes taip pat naudojame ir analizuodami naudojimąsi interneto svetaine (kad galėtume įvertinti ir pagerinti jos veikimą).

Internetinėje svetainėje naudojama „Google Analytics“, žiniatinklio analizės paslauga. „Google Analytics“ naudoja vadinamuosius slapukus - tekstinius failus, kurie išsaugomi jūsų kompiuteryje ir leidžia mums analizuoti svetainės naudojimą.

Google Analytics“ surinkti duomenys saugomi 26 mėn. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad be slapukų Jums gali nepavykti naudotis visomis mūsų Internetinės svetainės paslaugomis.

Informuojame, kad jūs turite teisę nesutikti, ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų duomenis.

Kam atskleidžiame jūsų asmens duomenis?

Kurjerių paslaugas teikiančioms įmonėms;

Teisines ir audito paslaugas teikiančioms įmonėms.

Kiek laiko saugojami jūsų asmens duomenys?

Tol, kol perkate pas mus. Jei per 3 (trejus) metus neįvyko jokių sandorių, panaikiname Jūsų Asmens duomenis, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato ilgesnį tokių duomenų saugojimo terminą.

Jūsų teisės

Kiekvienas duomenų subjektas, t.y., kiekvienas iš jūsų, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turite šias teises:

Teisė gauti patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis ar ne;

Teisė gauti prieigą prie savo Asmens duomenų ir su jais susipažinti;

Teisė reikalauti ištaisyti netikslius Jūsų Asmens duomenis;

Teisė reikalauti ištrinti Jūsų Asmens duomenis („teisė būti užmirštam“);

Teisė nesutikti su Asmens duomenų tvarkymu;

Teisė apriboti duomenų tvarkymą;

Jei nebenorite, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi galite rašyti elektroninį laišką adresu info@noriujuodai.lt ir pateikti prašymą.

Duomenų valdytojas, gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą, bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.

Product added to wishlist
Product added to compare.

iqitcookielaw - module, put here your own cookie law text